İletişime Geçin: 0532 417 80 02

Hac İbadeti Neleri Hatırlatır

Hacıların Hacc’a ait yaptığı ameller, ibadetler ve ziyaretlerin hepsi ahiret ile ilgili bir durum ve ilahi hikmetlerden bir hikmettir. Bu sırlara göre:

•   Hacc’a Yolcuk; dünyadan çıkışı, kalbden dünya sevgisini çıkarmayı,

•   İhram; kefene bürünmeyi, Allah’ın dışındakilerden yüz çevirmeyi,

•   Vakfe; Arafat ve Müzdelife’de kıyameti, haşir ve neşir hallerini,

•   Telbiye; yeniden dirileceğimiz kıyamet gününde hakk’a icabet etmeyi,

•   Arafat’tan Kabeye yönelmek; dünyadan kudsi âleme yönelmeyi,

•   Tavaf; Meleklerin Arş’ın etrafında tavafını ve kalbin Rububiyyet mertebesini tavafını,

•   Hacer’i İstilam; (O’na dokunup öpmek) Ruhun ezelde verdiği söze bağlılığını,

•   Kâbenin örtüsüne tutunup niyazda bulunmak; Kendisine karşı suç işlediği birisinin kapısına sığınıp, kendisini bağışlamasını ve hatasını örtmesini umarak yalvarmayı,

•   Safa ve Merve; sevap ve günahlarını; kalbin, nefs ile ruh arasında gidip gelmesini,

•   Arafat’ta vakfe; insanların kıyamette bir araya gelmelerini, Hakk’a yalvarışlarını

•   Kurban kesmek; Kurbanın uzuvlarını karşılığı nefsinin bütün uzuvlarının cehennemden kurtuluşunu, riyazat bıçağı ile nefsin boğazlandığını.

Ailem Dergisi, 1 OCAK 2005 CUMARTESİ, ailem 22